Du behöver OSS om du har en servicestation

Våra samarbetspartners

För att du som medlem ska få bästa möjliga förmåner har vi tillsammans med våra samarbetspartners tagit fram svårslagna produkter inom försäkringar,utbildning, mobilavtal, elavtal och städmaskiner .
Till medlemsförmåner:

Aktuella kurser och evenemang:

Hjärt- och lungräddning samt första hjälpen

 

Digital kurs

I den digitala utbildningen för hjärt- och lungräddning "HLR - servicestationer special" får du lära dig allt du behöver för att både våga och kunna ingripa i en nödsituation.
Du får öva praktiskt i att utföra hjärt- lungräddning på verklighetstrogna dockor som skickas ut inför utbildningen samt ovärderlig kunskap i första hjälpen.

Nästa kursdatum:  Hösten 2024

Läs mer
Den egna stationens ekonomi

 

Digitala&fysiska kurser

Under kurserna får du alla nödvändiga kunskapsnycklar för att du ska kunna driva din egen station framgångsrikt. Den första kursen går igenom intäkter, försäljning, bruttovinster, kostnader, svinn, resultat,kapitalbehov, resultat- och balansrapporter. Påbyggnadskursen ger dig ingående kunskaper om din drivmedelsekonomi.

Nästa kurs: Hösten 2024

Läs mer

Arbetsrätt för stationsinnehavare

 

Digital kurs, två delar

Kollektivavtalet och arbetsrätt har regler som en arbetsgivare måste känna till. Att bryta mot dessa kan bli kostsamt.
Under två pass om tre timmar går vi igenom de vanligaste situationer som uppkommer när man ska anställa och under anställning. Målet är att du som deltar ska få en solid arbetsrättslig plattform.

Höstens kurs 2024:  Ej fastställd

Läs mer

Hantering av brandfarliga varor

 

Digital kurs*

Att vara föreståndare för brandfarliga varor på en bensinstation är förknippat med ett ansvar som kräver både kunskap, erfarenhet och befogenheter.
Du behöver uppfylla kompetens- och föreståndarkraven enligt lagen SFS 2011:1011 som du får genom att genomgå vår utbildning. Tänk på att kursen ska repeteras vart femte år.

Datum för höstens kurser 2024: 

22 oktober 

Läs mer