Den egna stationens ekonomi, grundkurs


I kursen får du som servicestationsinnahavare de viktigaste grunderna till hur du kan styra stationen till en bättre lönsamhet. Vi går igenom dina egna siffror och nyckeltal och ser förbättringsmöjligheterna utifrån branschperspektiv och dina lokala förutsättningar. Kursen är uppdelad i en digital del och en fysisk där du på plats får handledning i att skapa dina nyckeltal och att prioritera områden att förändra framåt i din verksamhet.

Datum: oktober -22

Till anmälningsformuläret:
 

Drivmedel och ekonomi,
special


För dig som har eget drivmedel går vi igenom allt ifrån drivmedelsavstämning till bruttovinstanalys. Detta så att du kan maximera drivmedelsmarginalen utifrån dina kunder och ditt läge. Vi ser även över tekniska hjälmedel både när det gäller hårdvara och mjukvara så att du kan få bättre koll på ditt drivmedelslager.

Datum: november-22

Till anmälningsformuläret:

Den egna stationens ekonomi, påbyggnadskurs


För dig som har gått grundkursen i stationsekonomi, eller redan har dessa kunskaper, ges här möljlighet att fördjupa kunskaperna i nyckeltalsstyrning. Du får också ökad kunskap i att styra både reslutat- och balansräkningarna för att kunna maximera ditt resultat och din avkastning av verksamheten.

Datum: november- 22

Till anmälningsformuläret: