Årets Station 

Organisationen Sveriges Servicestationer (f.d.Svensk Bensinhandels) delar varje år ut priset ”Årets station”. Priset inrättades 2006 med syfte att uppmärksamma duktiga entreprenörer inom vår bransch.

Utmärkelsen vilar på tre pelare -
att utse en värdig servicestation som vinnare och lämna erkännande,
att för branschen lyfta ett gott föredöme och visa hur affären kan utvecklas samt
att uppmärksamma allmänheten hur en modern servicestation drivs för att ge utmärkt service till bil och bilist.