Vår verksamhet finansieras av medlemsavgifter som fördelas på serviceavgift (momspliktig) medan den momsfria delen, förbundsavgift, betalas till den ideella föreningen. Medlemsavgiftens storlek bestäms utefter den verksamhet medlemmen driver och service man tar del av. Hur medlemsavgiften räknas ut bestäms vid OSS stämma, och finns reglerade i stadgarna för OSS.

Grundavgifterna baseras på om man är

  1. Passiv medlem, fastighetsägare utan stationsverksamhet eller skötselperson till en automatstation

  2. Drivmedelsstation utan butik

  3. Drivmedelsstation med butik

  • Säsongsstationer (ex båtstationer) betalar 50% av avgifterna.

  • Filialstationer i samma bolag betalar serviceavgift grund och utifrån verksamhet, men undantas förbundsavgiften.

 

  * Bolagsförhandlingar görs åt medlemmar inom Circle K, OKQ8, Preem och Shell/St1.

 

Vi skickar ut fakturor på medlemsavgiften i början på januari och juli. Medlemsavgifterna betalas i förskott halvårsvis,

så faktureringsperioderna avser 1 januari-30 juni och 1 juli-31 december.