Brandfarliga varor


Utbildning i att hantera brandfarliga varor


Att vara föreståndare för brandfarliga varor på en servicestation är förknippat med ett ansvar som kräver både kunskap, erfarenhet och befogenheter.Kursen avser att svara upp mot de kompetens- och föreståndarkrav som Lagen SFS 2011:1011 om brandfarliga och explosiva varor ställer på föreståndarens kunskaper om hantering av brandfarliga varor.

Målgrupp:
Stationsinnehavare, föreståndare, ställföreträdande föreståndare

Du får kunskaper om:
• lagar, förordningar och föreskrifter
• brandfarliga varors risker och egenskaper
• brandrisker på en station
• hantering av brandfarliga varor
• tillstånd och tillsyn
• praktisk övning med handbrandsläckare
• besök på en bensinstation • kort om systematiskt brandskyddsarbete

Datum för senhösten 2021/våren 2022:

Digitala kurser: 23 november, 1 februari, 21 april, 17 maj och 8 juni
Fysiska kurser: 1 mars Sundsvall och 8 september Stockholm

Till anmälningsformuläret: