Utbildning i att hantera brandfarliga varor

 

Att vara föreståndare för brandfarliga varor på en servicestation är förknippat med ett ansvar som kräver både kunskap, erfarenhet och befogenheter. Kursen avser att svara upp mot de kompetens- och föreståndarkrav som Lagen SFS 2011:1011 om brandfarliga och explosiva varor ställer på föreståndarens kunskaper om hantering av brandfarliga varor.

Målgrupp:
Stationsinnehavare, föreståndare, ställföreträdande föreståndare

Du får kunskaper om:
• lagar, förordningar och föreskrifter
• brandfarliga varors risker och egenskaper
• brandrisker på en station
• hantering av brandfarliga varor
• tillstånd och tillsyn
• kort om systematiskt brandskyddsarbete

Datum för höstens digitala kurser 2023:

2023-10-19, 2023-11-15 och 2023-12-07 
Fysiska kurser: Efter önskemål, hör av er till
Catarina Lindberg, utbildningsansvarig.

Till anmälningsformuläret: