Biluthyrning

Yrkeskunnande krävs för att kunna söka tillstånd hos Transportstyrelsen att få driva biluthyrning. Lagen om biluthyrning (1998:492) gäller yrkesmässig uthyrning av personbilar, lastbilar, bussar och terrängmotorfordon utan förare för kortare tid än ett år. Tillstånd krävs för att driva en uthyrningsrörelse. Om det är en juridisk person (till exempel ett aktiebolag) som driver verksamheten ska det finnas en eller flera personer inom företaget som har särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande regler samt enligt kraven på trafiksäkerheten.

Biluthyrarna Sverige Service AB har tillgång till experter med juridiskt kunnande och mångårig erfarenhet av branschen och håller digitaliserade utbildningar för yrkeskunnande inom branschen.
Kursplanen omfattar:

  • Biluthyrningsbranschen och dess regler
  • Biluthyrnings- och yrkestrafiklagstiftning
  • Hyresavtalet och dess juridik
  • Brottsförebyggande kontroller
  • Parkeringsregler med ägaransvar
  • Branschanpassad företagsekonomi
  • Bokföring, skatter och avgifter
  • Arbetsgivarefrågor
  • Försäkringsfrågor
  • Arbetsmiljö
Länk till kursanmälan och övrig information: