Scandem elavtal-
50% rabatt på arvodet för medlemmar i OSS!


Hos Scandem/Jämtkraft kan du som handlare påverka kostnaden för din förbrukningsel utan att själv behöva gör jobbet.

Medan du fokuserar på din kärnverksamhet ser en av marknadens bästa portföljförvaltare till att ditt långsiktiga elavtal ger dig ett elpris under marknadsindex.


Större industrier köper sin el när priserna är låga och avstår från att köpa när priserna är höga. Nu får du som medlem i OSS samma möjlighet genom Scandem/Jämtkraft och dessutom 50% rabatt på arvodet i elavtalet. Scandem, som ägs av Jämtkraft, är idag strategisk elhandelspartner till flera större industriföretag och andra elbolag på den nordiska elmarknaden och förvaltar ca 15% av Sveriges totala elförbrukning. De arbetar också med små och medelstora företag inom industri, service, fastighetsbranschen, kommuner, detaljhandel och elproducenter.

Peter Bergqvist, styrelsemedlem i OSS, har använt sig av Scandem/Jämkrafts portföljförvaltning Scandempool i sju år, och berättar varför:
- De ligger steget före. Jag har prisutsatt dem flera gånger och testat att de verkligen levererar det de har sagt. Andra säljare som säger sig ha marknadens bästa elpriser står i skuggan. Som kund väljer du ett avtalsupplägg på 12, 24 eller 36 månader med bara 3 månaders uppsägningstid, tryggt att veta innan du är övertygad.
Peter Bergqvist har kunnat spara många tusenlappar på sitt avtal och är extra nöjd med fakturorna som är tydliga: -Jag räknar lätt ut mitt kWH-pris som exempelvis under en sträng vintermånad låg på 37 öre, när marknadsindex var 45 öre.

Kontakta Jämtkraft direkt för att teckna ett elavtal som är unikt för medlemmar i Organisationen Sveriges Servicestationer:
Urban Nordin, telefon +46 63-14 93 08, urban.nordin@jamtkraft.se
Marie Wenlöf, telefon +46 19 6032843 marie.wenlof@jamtkraft.se
Johan Andréasson, telefon +46 19 6032872
johan.andreasson@jamtkraft.se