Franchiseavtalsfrågor

1Vad ska jag tänka på innan jag skriver på mitt franchiseavtal?
Kontakta OSS gärna för en avtalsgenomgång för att se vilka frågor som kan vara viktiga att tänka igenom innan du binder upp dig för en längre avtalsperiod.
2Om jag blir oense med min franchisegivare, vad har jag för rättigheter då?
Franchiseavtalet styr din relation med franchisegivaren och i första hand är det avtalet som ger svaret. Ibland kan tvistefrågan inte omfattas eller vara tydligt beskriven i avtalet och då är förhandlingen det bästa sätter att nå en lösning.
3Kan jag säga upp mitt franchiseavtal?
Avtalstiden är bunden enligt de villkor som står i franchiseavtalet och oftast är det mycket svårt att säga upp avtalet i förtid. Ett flertal franchiseavtal har däremot möjligheten att sälja sitt avtal vilket underlättar om man vill avsluta sitt avtal.

Försäkringsfrågor

1Vilka typer av försäkringar hjälper OSS till med?
Stationsförsäkring, sjukvårdsförsäkring och gruppförsäkringar, speciellt framtagna för att passa dig med servicestation.
2Är min stationsförsäkring tillräckligt bra för att täcka min paketombudsverksamhet?
Det är viktigt att du har en stations/företagsförsäkring som täcker alla dina behov som företagare. Vår stationsförsäkring via Trygg Hansa/Osséen är upphandlad efter många års erfarenhet och täcker paketombudsverksamhet och stationens hela behov.
3Får jag möjlighet till en bra sjukförsäkring som medlem?
Vi samarbetar med flera försäkringsbolag för att du ska få bästa möjliga försäkringsskydd och premie. Vänd dig till OSS så tar vi fram det just du behöver.

Vanliga frågor angående din faktura eller betalning

1Kan ni skicka PDF-fakturor?
Självklart kan vi det. Utöver PDF-faktura kan du själv välja om du vill att vi skickar fakturan som e-faktura eller med vanligt brev.
2När får jag min medlemsfaktura?
Vi skickar ut fakturor på medlemsavgiften i början på januari och juli. Medlemsavgifterna betalas i förskott halvårsvis, så faktureringsperioderna avser 1 januari-30 juni och 1 juli-31 december.
3Varför får jag två avgifter på min medlemsfaktura?
Anledningen till att du får två avgifter, förbundssavgift och serviceavgift, på din medlemsfaktura är att Organisationen Sveriges Servicebutiker - OSS (f.d. Svensk Bensinhandel) äger Sveriges Entreprenörer Service AB (SESAB), ett servicebolag som tillhandahåller individuell rådgivning och förhandlingshjälp till enskilda medlemmar inom OSS.

Utbildningsfrågor

1Hur ofta behöver jag går utbildning i hantering av brandfarliga varor?
Vart femte år. Hos OSS kan du gå den som en webbkurs och du får utbildningsbevis skickat till dig efter kursens slut.
2Jag behöver ändra arbetsschemat på stationen, vad ska jag tänka på då?
Om du går vår arbetsrättsutbildning så får du de kunskaper du behöver så att det inte blir fel, det kan bli kostsamt.
3Vilka platser kan jag gå utbildning på? Jag har så lång resväg.
Du kan gå de flesta av våra utbildningar digitalt. Har du önskemål om någon utbildning vi inte har digitalt så hör av dig så undersöker vi möjligheten att ta fram en.

Myndighetsrelationer och samarbetsorganisationer

1Vad hönder när myndigheter förändrar sin kravbild, vad har jag för rättigheter?
Nya lagar och förordningar har oftast en tid innan de träder i kraft. Det gäller att tidigt få vetskap så att du kan agera på ett korrekt sätt. Att hålla koll på de viktigaste kommande lagförändringarna gör vi åt er som medlemmar. Du får information via våra tidningar, nyhetsbrev och vår utbildningsresa. Följ oss även på sociala media så är du ständigt uppdaterad.
2Hur löser jag arbetsmiljöfrågor på bästa sätt i min verksamhet?
I våra medlemsförmåner ingår samarbete med experter på arbetsmiljö som kan se till att du följer lagar och regler på et korrekt sätt.
3När började den nya lagen om anställningsskydd, LAS, att gälla och hur påverkar den mig?
I oktober 2022 började den nya lagen om anställningsskydd (LAS) att tillämpas. Den innebär en stor förändring för arbetsrätten i Sverige, där den ”gamla” LAS har gällt sedan 1982. I vår utbildning Arbetsrätt får du lära dig om förändringarna, hur de påverkar dig och hur du hanterar de nya reglerna som gäller vid anställning, uppsägning och avskedande.
 

Arrende- och hyresfrågor

1Kan jag förhandla om mitt arrende själv?
Gör du fel så kan det bli väldigt dyrt så ta gärna hjälp av OSS så gör vi det tillsammans och då också med nyckeltal ifrån branschen.
2Hur ofta bör hyran förändras?
Branschen går alltmer över till att förändras årligen med index vilket vi driver i de förhandlingar där vi deltar.
3Vad gör jag om jag är oense med min hyresgäst eller hyresvärd?
Vi hanterar många hyres- och arrendeärenden per år där vi försöker hitta långsiktiga och bra lösningar för en lönsam stationsdrift så kontakta OSS!
 

Branschens utveckling/framtidsfrågor

1Kan jag utnyttja digitaliseringen för att optimera min verksamhet?
Ja, du kan utveckla din servicestation med nya digitala lösningar så att kunderna gör mer själv, allt ifrån att hyra bil/släp till att betala varorna i butiken. När lösningen finns på plats så kan du ställa om till en obemannad butik de timmar du inte vill hålla öppet med personal. Tala med OSS så förklarar vi konceptidén.
2Det kommer nya miljökrav på plastfria engångsprodukter - hur löser jag det på min servicestation?
Utvecklingen går fort och det finns nya framtagna produkter som är helt plastfria och klarar kund- och miljökraven. Du kan redan nu successivt byta ut de produkter som kommer att behöva ersättas så är du väl förberedd när det blir dags.
3Hur kommer utvecklingen av elbilar att påverka mig?
Drivmedelsförsäljningen kommer att minska markant fram till 2040 när det är meningen att Sverige ska vara fossilfritt. Det vi som bransch kan göra istället är att satsa på våra butiker och våra tjänster sp att vi kan attrahera våra el-bilsförare så att vi fortsätter erbjuda den service de kommer att behöva.
 

Finns din fråga inte med? Kontakta oss gärna på info@oss.se