Hur ser ditt skyddnät ut?


Företagare har samma rätt som anställda till det sociala försäkringssystemet. Ersättningen om du blir sjuk, arbetslös, pensionär eller vill vara föräldraledig, grundar sig på inkomsten från ditt företag. Låga inkomster i egen verksamhet, framför allt under lång tid, påverkar ditt skydd.

Det är viktigt att du som företagare har ett heltäckande försäkringsskydd. Då ingen verksamhet är den andra lik, är behovet av försäkringar skiftande. För att möta behovet av försäkringslösningar för våra medlemmar, har OSS ett avtal med BLIWA gällande gruppförsäkring (liv-, olycksfall-, barn- och sjukförsäkring), med Länsförsäkringar gällande sjukvårdsförsäkring och Max Matthiessen/Trygg-Hansas stationsförsäkring.

Klicka vidare för
gruppförsäkring
sjukvårdsförsäkring
stationsförsäkring