Arbetsrätt


Utbildning i arbetsrätt

Kollektivavtalet och arbetsrätt har regler som en arbetsgivare måste känna till. Att bryta mot dessa kan bli kostsamt. Under utbildningen i arbetsrätt går vi igenom de vanligaste situationerna som uppkommer när man ska anställa och under anställning.

Målgrupp för utbildningen:

Stationsinnehavare, chefer med personalansvar

Målet med utbildningen är att du som deltar
• får en arbetsrättslig ”plattform”
• förstår vad ledarrollen innebär ur arbetsrättslig synvinkel samt det ansvar som medföljer
• förstår vilka informationskällor som finns och var man kan söka stöd (Lagar, kollektivavtal, MAF) och bringa ”kaos till ordning”
• förstår i vilka situationer som man behöver agera och reagera

Kursdatum (digital utbildning): oktober -22
Till anmälningsformuläret: