Ny avgiftsmodell för medlemsavgifter till OSS

- ändras fr o m 1 januari 2023

 

Från och med den 1 januari 2023 uppdateras avgiftsmodellen för serviceavgifter. Denna kommer att baseras på de tjänster som är kopplade till varje respektive station. Modellen kommer bättre spegla varje medlems behov och hur förbundet använder sina resurser.
På förbundsnivå blir uttaget av service- och medlemsavgifter densamma som tidigare, men fördelas om något beroende på vilka tjänster som nyttjas.
Alla medlemmar betalar en grundavgift, en bas i service beroende på hur omfattande din verksamhet är, enligt nedanstående tre kategorier.
  1. Passiv medlem, fastighetsägare utan stationsverksamhet eller skötselperson till en automatstation
  2. Drivmedelsstation utan butik
  3. Drivmedelsstation med butik
 
Därutöver tillkommer serviceavgift beroende av vilka ytterligare behov som föreligger. Alltså ska varje enskild medlem inte betala för mer service än nödvändigt men samtidiga betala för den service som kräver mer tid och resurser. De tillägg som kan förekomma för dig som medlem är:
  • om man äger fastigheten,
  • om man äger drivmedlet, och
  • om man omfattas av central bolagsförhandlingar*
 
* Bolagsförhandlingar utförs åt medlemmar inom Circle K, OKQ8, Preem och Shell/St1.
 
Avgiftsmodellen har några undantag och det är säsongsstationer (ex båtstationer) som betalar 50% av avgifterna samt filialstationer i samma bolag som betalar samma serviceavgifter som ovan angetts men undantas förbundsavgiften.
 
Eftersom medlemsavgiften baseras på din verksamhet är det viktigt att vi har rätt uppgifter om er verksamhet. Dessa ändrar du själv och i första hand rör det dig som äger fastigheten. Om du på din faktura inte har en serviceavgift som heter " Serviceavgift Fastighet" behöver du kontakta vårt medlemsregister och meddela detta, vilket är viktigt för att du ska få rätt hjälp när behov uppstår.
Enklast gör du det genom att mejla in din ändring till info@oss.se
 
 
n avgifter 2023