17 november, 2021

Svensk Bensinhandel har bytt namn – välkommen till OSS!

Drivmedelsbranschen är i förändringar. Vi möter nya krav och utmaningar och ett led i denna förändring är att byta namn på vårt förbund som bättre återger vår verksamhet och inriktning. Från och med den 14 november blir vi Organisationen Sveriges Servicestationer – välkommen till OSS!
3 november, 2021

Årets Station 2021- Circle K Lycksele!

Så var det klart – Årets Station 2021 är Circle K Lycksele! – Det är glädjande att få dela ut priset ”Årets station” till Ola och Lotta som är duktiga entreprenörer och goda representanter för branschen, säger Robert Dimmlich, VD för OSS - f.d. Svensk Bensinhandel.
12 juni, 2021

Ny lag om tillträdesförbud

Regeringen föreslår en ny lag om tillträdesförbud till butik. Lagen innebär att en person kan förbjudas att få till­träde till och vistas i en butik, om det på grund av särskilda omständig­heter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakas­sera någon som befinner sig där.