OSS elstrategi


Världen ställer om och vi är en del av omställningen.
Organisationen Sveriges Servicestationer behöver en elstrategi, som är en del av omställningen, och vi behöver vara i framkant och bibehålla relevans.
I denna länk finns ett sammandrag av förbundets elstrategi. Vissa bedömningar och medlemsspecifika rekommendationer är utelämnade. Som medlem är du dock alltid välkommen att kontakta OSS för individuell rådgivning. För övriga frågor om förbundets elstrategi, vänligen kontakta OSS på info@oss.se