GLÖD - projektet för glesbygdsstationernas framtid

Svensk Bensinhandel drev under 2018-2020 i samverkan med Tillväxtverket och Region Västerbotten pilotprojektet för drivmedelsanläggningar i glesbygd - GLÖD.

Syftet med projektet var att identifiera vilken service som efterfrågas och vilken service som kommersiellt kan fungera i de befintliga anläggningarna. Detta för att stärka tillgängligheten till service för boende och verksamma i glesbygd genom att drivmedelsanläggningens lönsamhet förbättras.

Målet med projektet var att kunna redovisa nya metoder, koncept och tjänster som ska skapa hållbar lönsamhet genom kommersiell service för drivmedelsanläggningar i glesbygd.

På lång sikt ska projektets resultat hjälpa till med att skapa bättre förutsättningar för landets drivmedelsanläggningar i glesbygd så att de kan fortsätta vara verksamma. Därmed säkras även drivmedelsbehovet och basbehovet av kommersiell service.