Stationsförsäkring - den skräddarsydda försäkringen!

 

En populär medlemsförmån med över 50% medlemsanslutning! Oavsett om du sedan länge driver en servicestation/trafikbutik eller är helt ny som stationsinnehavare, så är det bra att se över försäkringsbehovet för dig och din verksamhet. Tillsammans med Max Matthissen har vi skapat en branchanpassad företagsförsäkring till en förmånlig medlemspremie.

Aktuell försäkringsgivare: Fördelarna är många och vår anpassade försäkring är framtagen för branschen i samarbete med Trygg Hansa.

Årlig genomgång: Ni blir kontaktade varje år för en genomgång av ert försäkringsskydd.

Egen kundservice: Du får rådgivning och svar på frågor direkt över telefon.

Tilläggsförsäkringar: Kanske har du någon extraordinär verksamhet knuten till er kärnverksamhet.

Egna besiktningsmän: Vi hjälper till om ni behöver hjälp med ert skadeförebyggande arbete.

Kontakt: Tel: 010-344 98 80 eller skicka e-post här: