Tematräff om föreskrift om skydd mot mark- och vattenföroreningar