Utbildning i arbetsrätt

Kollektivavtalet och arbetsrätt har regler som en arbetsgivare måste känna till. Att bryta mot dessa kan bli kostsamt. Under utbildningen i arbetsrätt går vi igenom de vanligaste situationerna som uppkommer när man ska anställa och under anställning.

Målgrupp för utbildningen:

Stationsinnehavare, chefer med personalansvar

Målet med utbildningen är att du som deltar  ska lära dig mer om
  • Bensin- och garageavtalet
  • vad nya LAS innebär
  • förhandlingsprocessen
  • arbetstider
  • löner
samt
• få en arbetsrättslig ”plattform”
• förstå vad ledarrollen innebär ur arbetsrättslig synvinkel samt det ansvar som medföljer
• få kunskap om vilka informationskällor som finns och var man kan söka stöd (Lagar, kollektivavtal, MAF) och bringa ”kaos till ordning”
• förstå i vilka situationer som man behöver agera och reagera

Kursdatum (digital utbildning): 2022-11-03 och 2023-03-09
Till anmälningsformuläret: