OSS- vår historia spänner över två sekler

Organisationen Sveriges Servicestationer (OSS) - f.d. Svensk Bensinhandel - bildades 1934 och består idag av ca 900 medlemmar.

Vi organiserar de av landets servicestationer som är fria företagare. Hos OSS är vi är alla aktiva drivmedelshandlare.

Inför 90-årsdagen möter vi nya utmaningar och laddar om inför framtiden. Nedan följer några viktiga milstolpar i vår branschhistoria:

1934 Fjorton bensinhandlare,” trötta på oljebolagens fasoner”, träffas i Skövde och Bensindistributörernas Riksförbund bildas. Att företräda medlemmarna gentemot de mäktiga oljebolagen har sedan dess varit en av huvuduppgifterna för organisationen.
1936 Tidningen Bensinbladet föds. Alla nummer av Bensinbladet finns arkiverade på kontoret i Stockholm.
1944 Organisationen får ett nytt namn, Sveriges Bensinhandlares Riksförbund (SBR).
1946 Förbundet skriver till kungen eftersom myndigheterna vill sänka den totala marginalen med fyra öre, 3,5 för oljebolagen 0,5 för handlarna. Intressant är att det redan på den tiden hände att förbundet och oljebolagen ”lobbade” för samma sak, trots motpartsförhållandet.
1947 Redan året efter står man på nytt på barrikaderna, även den gången sida vid sida. Frågan är om regeringen ska genomföra ett förstatligande av hela branschen.
1948 Förbundet går till Arbetsmarknadsstyrelsen och klagar på att oljebolagen bygger för många bensinstationer. Då krävs tillstånd från AMS för att bygga nytt. Tänk om man hade lyssnat på förbundets synpunkter på den tiden och bromsat i vart fall lite grand?1958 Lennart Geijer blir ordförande men lämnar posten när han blev justitieminister.
1959 Organisationen kämpar mot självbetjäning då det bedöms som alltför farligt att kunden själv ska tanka.
1968 Förbundet håller kongress och beslutar att strejka om man inte får högre bensinmarginaler. Statens förlikningsman rycker ut och medlar. Resultatet blir bättre marginaler. Samtidigt påbörjas en strukturrationalisering i branschen. Under en 20-årsperiod försvinner över 60% av försäljningsställena. Den följande 20-årsperioden är beståndet dock nästan oförändrat.
1969 Flera för förbundet viktiga milstolpar inträffar:
• I en tvist med dåvarande Esso slår Arbetsdomstolen fast att bolaget är skyldigt att förhandla när förbundet begär detta.
• En egen arbetslöshetskassa bildas.
• SBR sluter ett samarbetsavtal med MAF. Detta gäller fortfarande och innebär bland annat att förbundet sköter alla förhandlingar med Transportarbetarförbundet, om medlemmarna behöver hjälp.
1970 Bensinhandelsutredningen genomförs. Alla är ense om att antalet försäljningsställen bör minska till en tredjedel.
1973 Förbundet byter namn till Petroleumhandelns Riksförbund – PRF.1981 Man beslutar att bilda Petroleumhandelns Trygghetsfond. 1 öre per liter avsätts för att ge bidrag till de som frivilligt stänger.
1983 Förbundet står på barrikaderna för att få tillstånd att sälja livsmedel på mackarna.
1985 PRF tar initiativ till bildandet av BRO, som sedan blir FRO, Franchisetagarnas Riksorganisation. En viktig uppgift är att verka för en lagstiftning som skall skydda franchisetagare. Sveriges Köpmannaförbund deltar också i detta arbete.1986 PRF hjälper både Shell och Shellhandlarna mot ISAK. Birgitta Dahl, dåvarande energiminister, räddar ett OK som har ekonomisk kris. Detta väcker irritation hos övriga oljebolag och hos PRF.
1990 PRF-pensionen kommer till. Detta är en medlemsförmån som innebär att medlemskapet i förbundet under en lång följd av år kan betraktas som helt kostnadsfritt.
1994 PRF måste nyanställa inom serviceorganisationen för att hjälpa 200 Shellhandlare som blivit uppsagda.
1995 Konkurrensverket avslår PRFs ansökan om att få förhandla om marginaler, som de ansåg olaglig enligt 1993 års konkurrenslag. Trygghetsfonden, startad 1981,  måste också upphöra. Domedagsprofeterna säger: ”Lägg ner PRF”.
1996 Förbundet bildar en säkerhetsgrupp med anledning av att branschen utsätts för diverse brottsligheter. Alla oljebolagens säkerhetschefer ingår.
1999 Hundra medlemmar kallas till förhandling av Transports Malmöavdelning. Detta blir inledningen till en riksomfattande kontroll av hur bensinhandlarna följer gällande kollektivavtal. I princip alla medlemmar får hjälp i samband med dessa kontroller.
2000 Arbetsmiljöverket (dåvarande Yrkesinspektionen) i två distrikt ställer krav på dubbel bemanning efter klockan 22.00. Detta blir inledningen till en kamp som numera förs tillsammans med oljebolagen för att få en enhetlig tolkning av regelverket.
2002 Omorganisation i förbundet. Kretsarna ersätts av fyra regioner, samarbetet med återförsäljarföreningarna regleras i stadgarna.
2003  PRF driver ett uppmärksammat mål mot Shell.  Shell döms att ge en uppsagd förbundsmedlem skadestånd på drygt två miljoner. Bensin & Butik köps av Aller-koncernen. Två TV-kanaler bevakar regionsmötet i Malmö. I panelen sitter förutom PRF, Statoil, politiker, polis, Arbetsmiljöverket och Transport. Ämnet är ensamarbete.2004 Förbundet firar 70-årsjubileum och byter namn till Svensk Bensinhandel. Tillsammans med oljebolagen får vi Naturvårdsverket att backa när det gäller miljökrav på biltvätt. Vi står än en gång på samma sida som oljebolagen i debatten; denna gång gäller det förnybara bränslen.
2005 Trots kontakt med samtliga riksdagsmän tillkommer pumplagen, som på sikt kommer att slå ut en del mindre anläggningar. Vi försöker förgäves få oljebolagen att inse att vi behöver en ny Trygghetsfond. SPI säger nej trots att vi verkar ha fått med oss alla myndigheter. Vi får en franchiselag. Tjugo års lobbyverksamhet och ändå blir lagen inte så bra som vi hoppats på.
2006 Förbundets höstmöte blir en succé. På nöjessidan är viktigaste punkten ett besök på Mamma Mia, men viktigast för branschens framtid är den miljödebatt som genomförs med politiker och företrädare för bl.a. SPI (oljebolagens branschorganisation), BilSweden, (biltillverkare och importörer), Gröna Bilister, mfl. Priset "Årets oljebolag" delas ut för första gången och vinnare blir Hydo. Priset "Årets station" delas även det ut för första gången och till vinnare utses Shell i Hudiksvall.

2007 I Sverige rasar bensinkrig som tär på drivmedelsbolagens och handlarnas soliditet och resultat. Statoil kallas till förhandling som avslutas med att bolaget övertar drivmedlet. Handlarna övergår därmed till kommissionsförsäljning i ett nytt franchiseavtal. Flera drivmedelsbolag följer under kommande tid efter och detaljisternas marginal på drivmedel sjunker radikalt. Norska Statoil går ihop med Norska Hydro. Priset "Årets station" delas ut till Shell i Falköping.
2008 Svenska Statoil förvärvade JET. Statoil, till följd av nytt franchisesystem, automatiserade och lade ner över 100 stationer. Statoil-automater med kvarvarande butik blev bemannade automater. Preem lanserade ett nytt koncept och ett nytt avtal, samtidigt som man påbörjade en strukturomvandling. Svenska Shell inledde ett samarbete med Reitan och hyrde ut sina butiker på tidigare Select-stationer. Priset "Årets station" gick till OKQ8 i Gislaved. Ordet oljebolag ersattes med drivmedelsbolag.
2009 Förbundet initierar en omfattande utredning för att säkerställa organistationens framtid, då antalet medlemmar snabbt sjunker med anledning av branschens strukturrationalisering. Utredningens slutsats blir att bredda organisationen med medlemmar från franchisesystem. Drivmedelsbolagen introducerar på bred front möjligheten för kunder att betala sitt drivmedel direkt vid pumpen på bemannade stationer, vilket leder till en förändring i köpbeteendet. Priset "Årets station" går till Preem i Karlskrona.2010 FRO byter namn till Sveriges Franchisetagare. Svensk Bensinhandel deltar som arrangör för sista gången på Automässan. Svensk Bensinhandel tillsammans med Sveriges Franchisetagare arrangerar för första gången en aktivitet på Almedalveckan. "Årets drivmedelsbolag" blir OKQ8. Shell lämnar Sverige och köps av finska St1. Priset "Årets station" går till Statoil i Växjö.2011 Svensk Bensinhandels helägda dotterbolag byter namn till Sveriges Entreprenörer Service AB för att kunna leverera service till Sveriges Franchisetagare. Sveriges Franchisetagare påbörjar på allvar rekrytering av medlemmar och når under året över 200 medlemmar representerade av cirka 20 franchisesystem. OKQ8 påbörjar under 2010 förhandlingar om ett nytt franchiseavtal, som lanseras under våren 2011. Tillsamman med OKQ8 genomför Svensk Bensinhandel sitt första utlandskonvent på Mallorca, med omkring 700 deltagare. "Årets station" tilldelas Statoil 1-2-3, Guldsmedshyttan.
2012 Bensinhandlarnas a-kassa byter namn till Sveriges Entreprenörers a-kassa för att bättre kunna ta emot medlemmar ur franchisekåren. Priset "Årets drivmedelsbolag" blir åter igen OKQ8. Svensk Bensinhandel engagerar sig i ett nytt forum, Convenience Store Sweden (CSS), för att diskutera hur branschen bättre kan utvecklas och öka omsättningen. "Årets station" blir Shell Härnösand.
2013 Bensinhandlarna har, mot bakgrund av villkorsförändringar som genomfördes under 2007-2010, betydligt lägre avans på drivmedlet samtidigt som antalet kunder kraftigt minskar i landets trafikbutiker. Samtidigt når drivmedelsbolagens bruttomarginal nominellt rekord om1,41 kr per liter bensin. Många av de fria handlarna inom Shell väljer att skriva på ett fristående avtal med Gulf, efter att deras DO-avtal löpt ut. Svensk Bensinhandel, tillsammans med Sveriges Franchisetgare, driver ett pilotärende i skiljedom för att utröna ansvaret i kölvattnet av Panaxias konkurs 2012. Priset "Årets station" går till Statoil i Gnarp.
2014 Svensk Bensinhandel driver ett pilotärende för att utröna hur starkt en arrendators besittningsskydd är när drivmedelshandlaren själv önskar ta över försäljningen av drivmedel. Genom en stadfäst dom i tingsrätten kunde förbundet visa att högre lönsamhet från drivmedelsförsäljning kan utgöra skäl till att överta försäljningen av drivmedel till en rimlig risk. Svensk Bensinhandel utger branschrekommendationer om försäljning av energidrycker. OKQ8 i Fjugesta utses till ”Årets station”.
2015 EU och riksdagen uppvaktas flitigt med anledning av att utredningen för en ny tobakslag presenteras. Utredningen innehåller flera skärpningar men föreslår inget exponeringsförbud. ”Årets station” blir Preem i Falun.2016 Svensk Bensinhandel startar initiativet Hållbar biltvätt samt systerorganisationen Sveriges Paketombud. Förbundet arrangerar konvent på världens största kryssningsskepp Harmony of the seas. Lands- och glesbygdsfrågor hamnar högt på den politiska agendan och en parlamentarisk utredning arbetar med utmaningen. Circle K Sannarp utses till ”Årets station”.2017 Svensk Bensinhandel, tillsammans med Sveriges Franchisetagare, lanserar vitlistning av franchiseavtal – Kontrollerad franchise. Svensk Bensinhandel förhandlar centralt fram ett nytt franchiseavtal för dess medlemmar i OKQ8, ett av landets första vitlistade avtal. Sveriges Entreprenörers a-kassa fusioneras med SMÅA. Utmärkelsen ”Årets station” går till OKQ8 Falun.2018 Reduktionsplikten införs, och reglerar att drivmedelsbolagen successivt skall öka koldioxidreduktionen från diesel respektive bensin. Detta påverkar branschen i helhet och ökar också priset på drivmedel successivt. Svensk Bensinhandel arrangerar konvent i Las Vegas för att besöka världens största conveniencemässa – NACS. Svensk Bensinhandel initierar två projekt med stöd av EU medel, GLÖD och POP. Vinnare av ”Årets station” blir Circle K i Alingsås.
2019 Tobakstillstånd införs i Sverige med alkoholtillstånd som förlaga. Överlag fungerar lagen men dess tillämpning blir i vissa kommuner absurd och Svensk Bensinhandel får överklaga ett dussin fall. Några fall vinner förbundet men fastställda domar visar att tillämpningen av tillståndsansökan är synnerligen hård. EU fastställer normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon vilket kommer vara det övergripande styrdokumentet i Europa och Sverige för att fasa ut fossila drivmedel. Utmärkelsen ”Årets station” går till Gulf i Säffle.
2020 Branschen påverkas av den globala Corona epidemin. Försäljning i butik går dock ner marginellt och den totala drivmedelsvolymen minskar med ca 10 %. Svensk Bensinhandel prioriterar att informera dess medlemmar om gällande restriktionsregler och de stöd som går att söka. Kommande krav om höjt korrosionsskydd för cisterner och rörledningar innebär ett massmedialt fokus på att upp till 500 drivmedelsanläggningar hotas av nedläggning. Preem Ullevi utses till ”Årets station”.
2021 Hållbar biltvätt ger ut en barnbok om vikten av att vårda vårt vatten med en upplaga om 40 000 exemplar. Svensk Bensinhandel presenterar en elstrategi för branschen och byter namn till Organisationen Sveriges Servicestationer (OSS). ”Årets station” blir Circle K i Lycksele.

2022 lanserar förbundet konceptet alltidOSS för semibemannade butiker, deltar i glesbygdsprojekt och engagerar medlemmarna i nödvändigheten av ökad cybersäkerhet, inte minst under utbildningsresan som går till Cypern. OKQ8 Ljusdal  utses till "Året Station" 2022.