Nyheter

2 november, 2021

Branschen ställer om

Branschen ställer om, både för att skapa nya relevanta tjänster som attraherar kunder men också till en bred elektrifiering av fordonsflottan.
13 juli, 2021

Ny standardbensin – E10 med start 1 augusti

Den 1 augusti får Sverige en ny standardbensin när reduktionsplikten höjs och E10 introduceras.
6 juli, 2021

Vätgas för tung trafik

Nästa år öppnar den första publika stationen för laddning och tankning av vätgas för tung trafik i Norden.
17 juni, 2021

Remissvar – Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv

Svensk Bensinhandel har idag 15 mars 2021 avgett sitt remissvar avseende promemorian om ” Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning” (M2020/02035)
12 juni, 2021

Ny lag om tillträdesförbud

Regeringen föreslår en ny lag om tillträdesförbud till butik. Lagen innebär att en person kan förbjudas att få till­träde till och vistas i en butik, om det på grund av särskilda omständig­heter finns risk för att han eller hon kommer att begå brott i butiken eller allvarligt trakas­sera någon som befinner sig där.