Video

11 juni, 2021

SR om arbetsmiljöbrister i bilservicebranschen

Sveriges Radio har tagit upp de allvarliga arbetsmiljöbrister som råder i bilservicebranschen. Åtta myndigheter har samverkat för att granska arbetsmiljörisker och misstänkt fusk inom personalintensiva branscher, däribland bilvård.